Lập cam kết bảo vệ môi trường

LẬP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Khái niệm lập cam kết bảo vệ môi trường

Lập cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Các nguồn tác động ảnh hưởng đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.                


Lập cam kết bảo vệ môi trường
 


2. Tại sao phải lập cam kết bảo vệ môi trường

Lập cam kết bảo vệ môi trường là để yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện những gì mình cam kết trên Bản cam kết bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế, giảm thiểu  những tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người trong các giai đoạn thiết kế, thực hiện và vận hành của dự án.cam kết bảo vệ môi trường.


Tại sao phải lập cam kết bảo vệ môi trường

3. Đối tượng Lập cam kết bảo vệ môi trường:

a. Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
b. Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng  chưa đi vào hoạt động

4. Thời điểm lập cam kết bảo vệ môi trường

Lập cam kết bảo vệ môi trường phải được đăng ký trước khi thực hiện đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc trước khi đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động quy định tại điều 31 Nghị định 29/2011/NĐ-CP.


5. Các bước thực hiện lập Cam kết bảo vệ môi trường

Quy trình thủ tục Lập cam kết bảo vệ môi trường:
 


- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
- Liệt k và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Bản cam kết bảo vệ môi trường;
- Thẩm định và Quyết định phê duyệt Bản cam kết.Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
649/40 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25 , Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 08 6660 1778 - Fax: 08 3899 4452

                                thiet ke nha dep

phim nhat ban|phim thai lan|phim an do