Xử lý nước thải - Công ty TNHH Ba Huân

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ba Huân

- Xã Tân Nhựt - Huyện Bình Chánh

- Xử lý nước thải sản xuất làm sạch trứng gia cầm

- Công nghệ: công nghệ sinh học hiếu khí lơ lửng

- Công suất: 30 m³/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011 Cột B

                                thiet ke nha dep

phim nhat ban|phim thai lan|phim an do