Ensol là ai

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Môi Trường Việt Nam được thành lập vào năm 2010 là một trong những đơn vị đi đầu, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường.

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tư vấn thiết kết, thi công, bảo trì công trình

Cấp thoát nước, xử lý nước cấp.

Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp.

Vận chuyển xử lý rác thải, chất thải công nghiệp và các chất thải nguy hại.

Xử lý bụi, khí thải, hơi hóa chất.

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo giám sát môi trường, đăng ký sở chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

III. TIÊU CHÍ:

Chung tay bảo vệ môi trường cùng cộng đồng, phục vụ khách hàng tốt là xây dựng thương hiệu. Môi trường hôm nay tương lai con cháu mai sau!

                                thiet ke nha dep

phim nhat ban|phim thai lan|phim an do