Hệ thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt - Công ty SB Saigon Fashion - Japan

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho công nhân may

Công suất: 80 m³/ngày

Công nghệ: thiếu khí và hiếu khí dính bám

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SB Saigon Fashion - Japan

Địa điểm: Khu chế xuất Tân Thuận - Quận 7

                                thiet ke nha dep

phim nhat ban|phim thai lan|phim an do